18 maart 2024

FT Advocaten: persbericht inzake Peter Gillis

Mijn advocaat Mark Hendriks heeft het volgende bericht naar buiten gebracht:

Op 19 maart 2024 vindt de eerste zitting plaats in de strafzaak tegen Peter Gillis en zijn bedrijf. Het OM heeft tenlasteleggingen uitgereikt in verband met het niet juist voeren en bewaren van de administratie, het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie aan de Belastingdienst en het niet (tijdig) doen van aangifte vennootschapsbelasting. Het betreffen derhalve verdenkingen voor louter administratieve verzuimen. Een verdenking voor fiscale fraude door de heer Gillis en de Oostappen Groep is niet aan de orde.

De heer Gillis is een publiek figuur. Wij begrijpen daarom dat er belangstelling bestaat voor deze zaak. De behandeling van strafzaken vindt plaats in een rechtszaal onder leiding van een onafhankelijke rechter en niet in de pers. Wij onthouden ons derhalve van commentaar op dit moment en zullen na afloop van de zitting op 19 maart a.s. namens Peter Gillis een persbericht publiceren.