19 maart 2024

Persbericht naar aanleiding van eerste zitting

Mijn advocaat Mark Hendriks van FT Advocaten hebben het volgende persbericht naar buiten gebracht:

OM is spil in hetze van overheid tegen Peter Gillis

Op 19 maart 2024 heeft bij de rechtbank in Den Bosch de eerste zitting plaatsgevonden in de strafzaak tegen de Oostappen Groep en Peter Gillis. De verdediging heeft gelast dat het OM de weigerachtige houding opgeeft om inzicht te geven in de geboorte van het strafonderzoek in het RIEC en de rol van het OM daarin. De verdediging heeft namelijk de volgende afspraken achterhaald:

  • Er komen memo’s ten behoeve van interventies van andere RIEC-partners.
  • Het is een RIEC-casus waarin ook andere partijen zaken oppakken.
  • Het onderzoek ligt op het niet voeren van administratie. Het onderzoek moet klein
    gehouden worden ‘om te komen tot een veroordeling ten behoeve van een strafblad’.
  • Ook na het onderzoek moet verdachte gevolgd blijven worden. Het RIEC werkt aan een mediastrategie. Publicitaire aandacht is cruciaal in het te bereiken effect.

De verdediging is bijzonder geschrokken van deze plannen. Deze duiden op een hetze van de overheid tegen de Oostappen Groep, die al een paar jaar voor de serie Massa is Kassa is opgezet. Het realiseren van een strafblad is daarbij cruciaal en de stok om de hond te slaan. Een strafbaar feit is namelijk de opmaat voor interventies van andere overheden, zoals het intrekken van vergunningen. Zo is het in de praktijk ook gegaan, waarbij het aan aandacht in de media en op social media niet heeft ontbroken.

De Oostappen Groep heeft vandaag een aansprakelijkstelling aan het OM laten uitgaan voor de daardoor geleden schade.

Inzicht in de verder oncontroleerbare gang van zaken binnen het RIEC is cruciaal voor de vraag of sprake is van een eerlijk proces. Vanwege de afspraken en doelstellingen heeft het OM geen enkel moment onbevooroordeeld gehandeld. Het OM is verworden tot uitvoerder van de wensen van het RIEC waarbij het ‘on delivery’ strafbladen levert. In dit geval voor administratieve verzuimen. Het moedwillig en met veel lawaai blijven opjagen van verdachten past niet bij de taakinvulling van het OM en binnen de normen van onze rechtsstaat. Dat moet stoppen. Daarom moet de onderste steen boven komen.

Alsof dit niet genoeg is blijken de FIOD en het OM grote hoeveelheden aan vertrouwelijke communicatie tussen de Oostappen Groep en haar advocaten in beslag te hebben genomen en waarschijnlijk te hebben ingezien. Ondanks het recente arrest van de Hoge Raad die een ferme streep heeft gehaald door die werkwijze van het OM.